Dagens ord


Ansvar väger tyngre än frihet - Responsibility trumps liberty

15 sep. 2013

Kuratorn är den nya pedagogen

Så här i MOOC:ernas tidevarv (Massively Open Online Courses), med flippade klassrum även i grundskolan, växer en ny näringskedja fram.

En del pedagoger blir innehållsskapare - och flyttar alltså upp ett snäpp i kedjan.

En del blir kuratorer - i bemärkelsen "curator", föreståndare för museiverksamhet - och flyttar därmed upp två snäpp.

När jag ser en fantastisk filmad föreläsning (som t.ex. den här) av en svårslagen innehållsskapare, och ödmjukad funderar över mitt eget existensberättigande, finner jag tröst i tanken att jag åtminstone är en av de första (?) kuratorerna i denna sköna nya värld.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar