Dagens ord


Ansvar väger tyngre än frihet - Responsibility trumps liberty

31 jan. 2012

Inkvisition?

Sturmark: Svenska kyrkans moderna inkvisition mot prästen Annika Borg

Hmm... Jag upplever, som oftast, att företrädare för Humanisterna är lite onyanserade. Tre exempel med anledning av föreliggande skrivelse:

(1) Att Hammar ifrågasätter gränsen mellan svenska kyrkans och statens jurisdiktion innebär inte att hon förespråkar teokrati. Möjligen kan hon anklagas för sekterism, civil olydnad och uppvigling (beroende på var och hur hon drar gränsen). Men hon vänder sig ju inåt, till sin egen krets. Hon tvingar ingen att lyda, men uppfordrar de som vill lyda att fundera på vem och när.

(2) Att dra upp tydliga skiljelinjer mellan (självklar) åsiktsfrihet och (begränsad) religionsfrihet m.m. är inte så enkelt som Sturmark vill låta påskina. Hur ska han ha det: får man tycka och göra som man vill, eller inte? (Detta är kanske just en sådan "omöjlig" fråga som Sturmark anklagar Hammar för att ställa.) För att jag ska ta Humanisterna på allvar måste de tydligt erkänna att det inte är trivialt att avgöra var gränserna går; vad "det sunda förnuftet" dikterar. Jag är personligen ganska säker på att omskärelse har många negativa och få positiva konsekvenser, och att praktiken därför, ur mitt perspektiv, borde begränsas. Men om man i judiska kretsar vill idka denna praktik, av skäl som jag underkänner, betyder det då att jag har "rätt" och att de har "fel"? Och att jag därför har rätt att inskränka deras handlingsfrihet. Nej, det följer inte med nödvändighet, oavsett hur självklar saken kan te sig för mig.

(3) Det är anmärkningsvärt att när en företrädare för Svenska kyrkan nu verkar för att organisationen ska uppfattas som konsekvent och tydlig, ja, då kritiseras hon av samma Humanister som vanligtvis förlöjligar Svenska kyrkan för att den är alltför konturlös och mjäkig.

Sammanfattningsvis framstår kyrkan i det här fallet som både tydligare och mer konsekvent än Humanisterna. I mina öron låter det som om Hammar säger "leva och låta leva" (vilket förvisso kan ifrågasättas) medan Sturmark säger "leva och låta dö".

1 kommentar:

  1. Jag är heller inte särskilt förundrad om Hammar ifrågasätter om det är förenligt med prästens vigningslöften att "...främja upplysningens idéer, värna om individens fri- och rättigheter samt verka för sekulär etik och politik", vilket den aktuella tankesmedjan har som programförklaring.

    Men det kan ju vara en fördom från min sida gentemot prästerskapet.

    SvaraRadera