Dagens ord


Ansvar väger tyngre än frihet - Responsibility trumps liberty

13 feb. 2010

Hur får man en hel klass att lära sig något?

Inför ett seminarium med ovanstående rubrik har jag blivit ombedd att förbereda ett 2 minuters anförande för elever, lärare och rektorer på gymnasiet. Seminariet ingår i en kurs i pedagogiskt ledarskap, vilken leds av en kollega. Kursen - i hennes regi - är ett paradexempel på hur vi i skolan tillsammans kan och bör arbeta på ett medvetet och konstruktivt sätt med centrala och ständigt levande frågor och problem. Det är en förmån att få delta i detta arbete.
 1. Frågan är provocerande.


 2. Frågan är felställd, eftersom den:

  1. ger uttryck för ett olyckligt val av perspektiv, i vilket en person förväntas utöva en stark och enkelriktad påverkan på en grupp


  2. blandar samman begreppen lära ut och lära in


  3. som utgångspunkt för en undersökning inte är tillräckligt specificerad


 3. Att lära innebär att lära in. Att lära ut -- om det betyder något alls -- motsvarar närmast att undervisa, vilket i sin tur handlar om att förevisa något (som i sin tur kan läras in). I förlängningen handlar undervisning också om att försöka skapa goda förutsättningar för detta lärande (vilket frågan troligen handlar om, egentligen).


 4. Lärande börjar och slutar med den lärande, alltså med eleven.


 5. De viktigaste faktorerna för lärande är elevens:

  1. motivation


  2. arbetsdisciplin


  3. förkunskaper


 6. Det bästa svaret på frågan är därför en uppsjö av följdfrågor, t. ex.:

  1. vilken inre och yttre motivation har varje enskild elev?


  2. vilka mål och förkunskaper har varje enskild elev?


  3. var, när och hur bör lärandet ske, för varje enskild elev?


  4. var, när och hur bedrivs den faktiska undervisningen för gruppen?


 7. Dessa frågor i sig själva, och svaren på dem, avslöjar att det mesta som påverkar vad varje enskild elev i gruppen faktiskt lär sig ligger bortom lärarens kontroll.


 8. En lärare kan utöva en stark påverkan på en grupp, men det är mycket förrädiskt att ha "Klass 9A" framför ögonen...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar